H e e m k u n d i g e   v e r e n i g i n g

 

Activiteiten

2019

 

 

zaterdag
14 september


Open Monumentendag 2019

 Monumentenkrant 2019

maandag
14 oktober


Samenwerking tussen Silvolds Belang en Old Sillevold
Om 19.00 de jaarvergadering van Silvolds Belang
Om 20.00 een lezing archeologie

Begraven bij de St. Mauritiuskerk (Prot. Kerk) te Silvolde:
Een studie naar het menselijk skeletmateriaal
, naar aanleiding van de opgravingen in oktober 2015.
door dr. Barbara Veselka,
physical anthropologist

Onderzoek naar menselijk skeletmateriaal kan bijzondere resultaten opleveren. Het kan ons informatie geven over het geslacht en de leeftijd van de begraven personen en een kijkje in het verleden bieden. In totaal werden de skeletresten van 24 individuen bekeken, waarbij kon worden vastgesteld dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren van beide geslachten. De meeste menselijke resten zullen uit de 17e en 18e eeuw komen, waarvan een pijpfacet in het gebit van een van de individuen getuige is. Bij het opgraven zijn ook individuen op een veel diepere laag aangetroffen zodat de indruk wordt gewekt dat hun datering laat-Middeleeuws is. Conform verwachting zijn ook enkele pathologische afwijkingen in het botmateriaal geconstateerd, zoals vitamine D-tekort zichtbaar als pathologische kromming van de onderbenen, die weer informatie kunnen bieden over de leefomstandigheden en het welzijn van de vroegere inwoners van Silvolde.

locatie: Verenigingsgebouw “De Sprank” bij de Prot. Kerk

dinsdag
19 november


Lezing: Denkend aan de gemeente Wisch;

Geschiedenissen en anekdotes door Bernard Dorrestijn.

Bernard was ruim 20 jaar werkzaam in het gemeentearchief en ook bijna even lang lid van de gemeentelijke Monumentencommissie. In die laatste kwaliteit mocht hij meewerken aan het opstellen van de monumentenbeschrijvingen alsmede de realisatie van de explicatieborden op de diverse Rijks-en Gemeentemonumenten en de uitgave van de Monumentengids Wisch, 2003.
De geschiedenis van de gemeente wordt gekenmerkt door de vele diepte- en hoogtepunten.
De eerste moesten worden overwonnen en de tweede mogen gekoesterd worden. Terborg en Varsseveld wilden nogal eens ruziën om de zetel der gemeente, het gemeentehuis, maar uiteindelijk zegevierde het nuchtere verstand toch altijd weer en ging men als het kruitdamp was opgetrokken weer verder met elkaar. En welke rol speelden de diverse burgemeesters, secretarissen, wethouders, en raadsleden in al die jaren in deze en andere zaken? Dat kan in een paar uurtjes niet allemaal verteld worden, maar zo hier en daar kan wel een tipje van de sluier opgelicht worden.
Op 1 januari 2005 vond de opheffing van de gemeente en de fusie met de gemeente Gendringen plaats alsook de opheffing van het gemeentehuis te Varsseveld. Voor alle aanwezige attributen moest een veilig heenkomen gevonden worden, bijvoorbeeld voor de wanddecoratie in de hal van het gemeentehuis, een geschenk van de gemeente Duiven aan de gemeente Wisch, als dank voor de opvang in de oorlogsjaren in onze gemeente van meer dan 1000 inwoners van de gemeente Duiven. De heer Arnold Spijkers heeft het ornament weer opgespoord en de gemeente Oude IJsselstreek is op zoek naar een geschikte plek voor herplaatsing.

locatie: Verenigingsgebouw “De Sprank” bij de Prot. Kerk
aanvang: 19.30 uur


2020

 

 

woensdag
15 januari


Lezing:  Wat vertellen ons de Drone-beelden
De lezing gaat over wat we zien en ontdekken met drones.
Wat kunnen  we ermee? Samen met kaarten, video’s, foto’s en verhalen geven ze ons een kijk op vervlogen tijden door

André Tangelder.
locatie: DRU - Ketelhuis bij OVGG

aanvang:  20.00 uur

 donderdag
13 februari


Jaarvergadering met aansluitend een Video-voorstelling.
Grandcafé De Schuylenburgh
aanvang: 19.30 uur

vrijdag
20 m
aart


Lezing:  IJssellinie   
https://www.ijssellinie.nl/
locatie: Verenigingsgebouw Willem Tell
aanvang: 19.30 uur

zaterdag
4 april


Herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden

woensdag
3 juni


Zomeractiviteit
:  NNB