H e e m k u n d i g e   v e r e n i g i n g

 

Activiteiten

2018

 

 

zaterdag
8 september


Open Monumentendag 2018

 
Monumentenkrant 2018

woensdag
24 oktober


Wegenbouwbedrijf Jaartsveld

Vanaf 1859 was er een stratenmakersbedrijf Jaartsveld in Silvolde.
Gerardus Johannes Jaartsveld was afkomstig uit Bergh en kwam in dienst bij stratenmaker Wiggelder. Hij ging er ook in de kost en trouwde een dochter. Zo werd het bedrijf verbonden aan de naam Jaartsveld. Tientallen jaren was het vooral straatwerk in de verre omtrek. Na de eerste wereldoorlog kwamen de eerste stoomwalsen in het bedrijf. De familie en het bedrijf waren nauw betrokken bij de Silvoldse gemeenschap. Zo was de laatste directeur Jan Jaartsveld oprichter van Old Sillevold en jaren voorzitter van Silvolds Belang.

Op de bijeenkomst houdt Ellen Labree-Jaartsveld, dochter van Jan Jaartsveld, een presentatie over de boeiende geschiedenis van deze echte Silvoldse onderneming met in de hoogtijdagen honderden werknemers.

Dinsdag
13  november


Lezing:
Mijn jongensjaren op en rond de boerderij

 

Hoe ik opgroeide in het Vragender van de jaren ‘40

 

Kom je met Jan Hofstad aan de praat dan duurt het nooit lang of zijn liefde voor het oude boerenleven komt ter sprake: “Ik kom van de boerderi-j en daor bun ik trots op.” Ooit schreef hij het uit in zijn boek “Vrogger in Vraogender”.

Mooi is hoe Jan als bioloog en liefhebber van al wat groeit en bloeit, de verhalen plaatst in het ons zo vertrouwde Achterhoekse landschap. Terwijl je naar hem luistert, is er  zoveel herkenning. Jans verhalen zijn een aaneenschakeling van beelden en herinneringen aan de schooljaren, spellen en spelen, nieuwjaar winnen of kattenkwaad. Vanzelf komen ook de serieuze aspecten van het boerenbedrijf voorbij en de noeste arbeid die nodig was om een bestaan te vinden. Een avond dus vol ‘aha erlebnisse’ die raken aan eigen ervaringen.

Joop Kraan zorgt voor de beelden die het verhaal van Jan ondersteunen. Bovendien leest hij fragmenten voor uit Jans boek.

 


2019

 

 

 

 

Maandag
14 januari


Lezing:
Een avond met Bernard Dorrestijn over de Heerlijkheid Lichtenberg;


Bernard Dorrestijn presenteert nieuwe inzichten over de geschiedenis van de Heerlijkheid Lichtenberg.

De oud-archivaris heeft al diverse publicaties hierover op zijn naam staan. Bij nadere bestudering van een landkaart uit 1715 deed hij onlangs een aantal verrassende ontdekkingen. Zo stroomde de Aa-Strang in het verre verleden breeduit door het gebied Silvoldse-Slaege en ten westen van Lichtenberg naar de Oude IJssel. Rond 1400 werd de loop van de rivier via Bontebrug geoptimaliseerd en omstreeks 1890 volgde een tweede aanpassing door Voorst. Ook gaat Dorrestijn in op de historie van Huis Lichtenberg, dat omstreeks 1860 is gesloopt, de bijgebouwen en het lanenstelstel. De genoemde landkaart bevindt zich in het Gelders Archief in Arnhem, maar een replica op ware grootte is tijdens de lezing aanwezig.


donderdag
 14 februari


Jaarvergadering met voordracht.
"De Silvoldse zon- en sterrenhemel in 2019 en in de toekomst"


Een voordracht door Liesbeth Bisterbosch in aansluiting op de ledenjaarvergadering.
We hebben een nabije omgeving, en ook een verre: zon, maan, sterren en planeten. Het opkomen en de zichtbaarheid van de hemellichten veranderen voortdurend. Het regelmatig waarnemen van de hemel maakt je attent dat er niet alleen kortstondige, maar ook langdurige ritmes zijn.

De zon maakt  jaar in, jaar uit dezelfde stijgende en dalende gang. De sterren beschrijven een leven lang dezelfde hemelboog, maar na 1000 jaar zijn er duidelijke veranderingen. We bespreken hoe verschillende culturen met steeds andere blik het gebeuren aan de hemel waargenomen hebben. De bewegingen aan de hemel zijn voorspelbaar; wat er in het dorp gaat gebeuren, hangt echter van de Silvoldenaren zelf af.

Woensdag
20 maart


Lezing over kasteel Wisch, Schuilenburg en de Ulenpas
door Aggie Daniëls

Na het succes met haar eerste, met een propvolle zaal in de Roode Leeuw en zelfs 50 mensen die onverrichterzake omkeerden omdat ze er niet meer in pasten, houdt Aggie Daniëls nogmaals haar lezing over kasteel Wisch, Schuilenburg en Ulenpas, enigszins aangepast voor de Silvoldenaren.
Een eenvoudig artikeltje voor de monumentenkrant ontwikkelde zich (in vijf jaar) tot een boek over kasteel Wisch en de familie Van Schuylenburch. Voor een interviewtje en een foto gaat Aggie naar jonkvrouwe Olga Vegelin-van Claerbergen, de laatste telg van de familie van Schuylenburch. Zij vertelt over haar familie en haar jeugd en vindt dat leuk, Aggie begint de verhalen te noteren. En ze realiseert zich dat er geen boek over Kasteel Wisch bestaat, zelfs geen folder terwijl bijna elk kasteel een boek heeft, of twee. Het is een uniek kasteel (alleen al door de vorm). Ze interviewt betrokkenen zoals de tuinman, de aannemer, de kleinzoon van de particulier chauffeur. Ze krijgt een rondleiding door het kasteel en mag alles vragen en foto’s maken.

De familie van Schuylenburch komt oorspronkelijk uit Den Haag, waar ze belangrijke functies vervult in de Tweede Kamer e.d. In 1812, als Napoleon regeert en de adel zijn privileges afneemt, komen veel landgoederen te koop, ook kasteel Schuilenburg in Silvolde. Misschien dacht de familie: o leuk, een Van Schuylenburch op Schuilenburg want de namen hadden tot die tijd niets met elkaar  te maken. François van Schuylenburch en zijn tweede vrouw Philippina van Herzeele kopen het als vakantiehuis. In de loop der jaren kopen ze meer grond bij, ook in 1839 kasteel Ulenpas in Hoog-Keppel. In 1851, na de tragische dood van de vierde generatie Van Nagell, die, kinderloos, sterft aan de cholera, kopen ze kasteel Wisch in Terborg bij de veiling die dan volgt. Eerst François – Louis – Willem – drie generaties. Daarna zitten drie broers, Leopold, Frank en Wigbold, elk op een van de drie kastelen. Op Wisch jhr Wigbold, daarna zijn zoon jhr Richard, diens dochter jvr Olga en nu haar zoon jhr Philippe, dat is de 7e generatie, ook al heet die nu Vegelin-van Claerbergen.

De familie heeft in de loop der jaren veel betekend voor de gemeente, ze zitten in de gemeenteraad, zijn heemraad, stellen stukken grond (bijna) voor niks beschikbaar voor de stoomtram, het zwembad en de school en de mensen mogen schaatsen op de grachten. Ze richten een Bouwmaatschappij op om huizen te bouwen in Terborg en zijn tot op heden beschermheer van Arti Sacrum.

Ze trouwen met belangrijke families die ook weer op mooie kastelen wonen. Ze reizen graag en doen projecten in het buitenland, meer dan genoeg mooie verhalen om een lezing over te geven, met veel mooie afbeeldingen.


Toegang:   gratis

Aanvang:  19.30 uur

Locatie:     ‘De Sprank’ bij de Protestantse Kerk

Dinsdag
4 juni


Zomeractiviteit: