H e e m k u n d i g e   v e r e n i g i n g

 

Activiteiten

2017

 

 

donderdag
12 januari


Activiteitenavond:
  Video
Vertoning video: Willy Wiendels in gesprek met Robbie Wolters.

Vooraf vertonen we de video ‘Terugblik Achterhoek voor 1945’

woensdag
15 februari


Jaarvergadering en een gezellige avond m.m.v. zangkoor De Görgelpiepen

www.gorgelpiepen.nl
Locatie:  ‘Ons Pakhuus’ bij de molen

 

maandag
20 maart


Huis en Heerlijkheid Lichtenberg

Presentatie door dhr. Bernard Dorrestijn
een avondvullend programma over het voormalige Huis Lichtenberg tussen Silvolde en Bontebrug. De oudste gegevens zijn te vinden in het Fürstlich Archiv te Anholt en dateren van rond het jaar 1400. Sindsdien hebben zich ongeveer 15 adellijke bewoners Heer of Vrouwe van de Heerlijkheid Lichtenberg mogen noemen, want het Huis Lichtenberg mocht zich evenals Wisch met het predicaat Heerlijkheid tooien d.w.z. dat de Heer of Vrouwe het bestuur en de rechtspraak mochten uitoefenen. Van de voluntaire rechtspraak (notariaat) zijn de bescheiden vanaf 1691 tot 1810 zelfs nog bewaard gebleven en deze zijn onlangs, dankzij inspanningen van de heer Wim Wijsman, op het Genealogiedomein www.genealogiedomein.nl te raadplegen. Het bevat o.a. veel informatie over allerlei Silvoldse en Gendringse aangelegenheden.
Het Huis Lichtenberg is omstreeks 1860 met de grond gelijk gemaakt, maar het kasteelterrein zit nog vol met fundamenten, zelfs nog tot vlak onder de bouwvoor. Al deze zijn zo’n 20 jaar geleden door de heer Gerard Beekema opgespoord en in kaart gebracht. Dit werk levert een schat aan gegevens op over de plekken waar het Huis en bijgebouwen zich ooit bevonden. Het wordt dan ook hoog tijd dat de gemeente Oude IJsselstreek het terrein tot archeologisch monument gaat verklaren.
Rond 1650 hebben de baronnen Van Laer de Heerlijkheid van het lanenstelsel Lichtenberg- Langedijk voorzien, met een zogenaamde Rondeel op het kruispunt, allemaal overeenkomstig de Franse Landschapsstijl. Van bomen ontdaan zijn de lanen nog tot de dag van vandaag in het buurtschapje aanwezig, evenals een oud schuurtje.
locatie:  Grandcafé ‘De Buurman’

Zaterdag
10 juni


Zomer-activiteit
Bezoek aan museumboerderij Smedekinck in Zelhem.  http://www.salehem.nl
De ontvangst is om 13.00 uur met koffie / thee.

Er volgt een inleiding over archeologie. Daarna een rondleiding door het museum.
Wie met de fiets gaat; we vertrekken om 11.30 uur vanaf de Markt in Silvolde.
We houden een korte stop onderweg, bij warm weer, neem iets te drinken mee!

De fietstocht is op eigen risico. De auto’s gaan op eigen gelegenheid.
Aanmelden voor 3 juni, telefonisch of email bij het secretariaat.

Zaterdag
9 september


Open Monumentendag 2017     

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’.
De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.
‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

startplaats Silvolde, meer info volgt.

 

Maandag
9 oktober


JEEP-Willy
Lezing door Leo Mariët
Toen de Tweede Wereldoorlog vorm begon te krijgen, zocht het Amerikaanse leger een nieuw, lichtgewicht voertuig voor off-road gebruik. verschillende testen met de prototypes, werd de Willys MB uitgekozen als beste. Op 23 juli 1941 gaf het Amerikaans leger de opdracht voor de productie van de Willys.
Nadat Amerika zijn strijdkrachten grotendeels terugtrok uit Europa, zijn veel Willys-jeeps op veilingen verkocht aan particulieren. Van deze geveilde exemplaren rijden er nu nog een groot aantal rond als nostalgisch voertuig.

Locatie:  Grandcafé  ‘De Buurman’

Aanvang: 20.00 uur