Toelichting bij de verjaardagskalender “Silvolde door de jaren heen”


Op initiatief van de diaconie van van de H. Mauritius geloofsgemeenschap in Silvolde en in samenwerking met de heemkundige vereniging ‘Old Sillevold’ is deze kalender samengesteld.
Door corona zijn al enkele bijeenkomsten voor ouderen vervallen. Met deze kalender als nieuwjaarspresentje wil de diaconie het leed enigszins verzachten.

Een aantal Silvoldse bedrijven heeft bijgedragen in de kosten; de kalender is ook te koop bij de Welkoop en het Creatieplein.

 

Voorpagina: Omstreeks 1905 was de komst van een fotograaf een hele belevenis. In 2016, na de laatste renovatie, is er veel veranderd, maar nog steeds herkenbaar.

 

Januari: Het St. Clara klooster met aan de rechterkant de kapel. De zusters Franciscanessen van Heythuysen hebben veel voor de gemeenschap betekend, vooral in het onderwijs. Bij het eeuwfeest in 1962 woonden er nog tientallen nonnen.
Het klooster werd gesloopt in 1983. Nu staat daar IJsselwolde aan de Kloosterhof.

 

Februari: Het gezicht op Silvolde wordt gedomineerd door twee kerktorens (de katholieke kerk komt terug bij de maand mei). De oudste kerk, de Oude Mauritiuskerk met de bijna 800 jaar oude tufstenen muur, is sinds de reformatie in gebruik als Hervormde kerk.
Het markante koepeltje heeft de hoge spits, die op oude afbeeldingen te zien is, vervangen.
In het Kraaienbos stond een zondagsschooltje.
In Bontebrug staat de Gereformeerde kerk. De kerk uit 1932 viel in 1945 helaas ten prooi aan oorlogsgeweld, toen daar een munitiewagen ontplofte.

 

Maart: Het onderwijs is al lange tijd goed vertegenwoordigd in Silvolde: lager onderwijs (ook openbaar) én voortgezet onderwijs. Pastoor Bluemers heeft in tweede helft van de 19e eeuw een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming hiervan (zie ook bij januari). In het klooster was, naast de RK meisjesschool, ook een huishoudschool.
Tegenwoordig staat basisschool De Plakkenberg aan het Pastoor Bluemersplein.

 

April: De Markt was altijd het kloppend hart van Silvolde: zie ook de voorpagina.
Hotel Kaak (later café Te Dorsthorst, nu ‘Bij Ons’) was een tijdlang het station van de Geldersche Tramweg Maatschappij, later nam Hotel Harbers deze functie over. Ook de fietsenzaak annex autobedrijf van Ten Have was destijds aan de Markt.


Mei:
Na de grote brand van 1825, waarbij naast 31 huizen en 3 schuren ook de Schuurkerk werd verwoest, werd een nieuwe katholieke kerk gebouwd. Het was een zgn. Waterstaatskerk, onder auspiciën van dit ministerie, hij was gereed in 1836.
In 1931 werd ter plekke de huidige Mauritiuskerk gebouwd. Ook de ‘Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld’ kwam daar terug en werd destijds onderwerp van bedevaarten. De (ruggelingse) wederhelft van dit Marianum bevindt zich in het ziekenhuis van Anholt.

Juni: Al vanaf de 14e eeuw was in het moerasgebied tussen Terborg, Silvolde en Oer de ‘Schuijlenburg’. Een vesting, later tot woonkasteel verbouwd. In 1945 is dit kasteel door de geallieerden gebombardeerd, waarna de restanten zijn afgebroken.
De naam leeft voort in die van het zorgcentrum.

 

Juli: De kern van Silvolde, benaderd vanuit verschillende richtingen. Voorbij de ‘ingang’ (komend vanaf Terborg) stond zo’n 100 jaar geleden het Patronaatsgebouw. De huidige Prins Bernhardstraat heette voorheen Buurtsche weg, later was dit Veldstraat.

 

Augustus: Silvolde was altijd een landelijke plaats, omgeven door boerderijen. De molen van Gerritsen en de zuivelfabriek waren dominant aanwezig. De kenmerkende gevelsteen is later ingemetseld in een gevel nabij de plek van de ‘boterfabriek’.


September: De kermis was eertijds op de Markt. In alle zalen en cafés was wel wat te beleven. Voor de schutterij ‘Willem Tell’ was dit het hoogtepunt van het jaar, eveneens voor andere muziekverenigingen. Ook werd deelgenomen aan concoursen en bij feestelijke gelegenheden werd het vendel gezwaaid. De onderste foto is genomen voor kasteel de Schuijlenburg; hier worden de Zeven Provinciën uitgebeeld.

 

Oktober: De veemarkt, nabij de Markt in de huidige Prins Bernhardstraat, weerspiegelt het agrarische karakter van Silvolde. De koe op de bovenste foto is een prijskoe. De veldwachter ziet erop toe dat alles eerlijk verloopt…

 

November: Overzichten vanuit een hoger standpunt. Op het ‘Panorama’ zie je in de verte de Berkenlaan, daarvoor de ‘holtplaats’ van de stoomhoutzagerij ‘De Volharding’, waar boomstammen tot balken en planken werden gezaagd, niet afhankelijk van wind.
Verder een luchtfoto van kasteel de Schuijlenburg, de aankomst van Sinterklaas in 1924 en een schilderij van de Plakkenberg, met op de voorgrond de Boterweg.

 

December: De mens centraal. Voor velen was het dorp Silvolde hun leefwereld. Lokale ambachtslieden, zoals de dorpssmid Van Raaij, waren belangrijk. Naoberschap was heel gewoon, maar ook noodzakelijk. Gezamenlijke feesten en een bloeiend verenigingsleven versterkten de saamhorigheid.

Er was nog geen waterleiding. De dorpspompen waren een ontmoetingsplek, waar ook het jonge bruidspaar een glas water dronk. Omdat er ook nog geen riolering was, werd de inhoud van de gierton vaak over het bouwland uitgestrooid.

Het leven van velen speelde zich in en om het dorp af, hoewel de stoomtram van de Gelderse Tramweg Maatschappij daar eind 19e eeuw al wel verandering in bracht.
Hier de locomotief ‘Silvolde’. Op de foto ernaast de Berkenlaan en de Dennenberg.

 

Achterpagina: De namen van de sponsors, allen lokale ondernemers, zijn in historisch perspectief geplaatst.

 

- Jos de Bakker. Op deze plek was eertijds de bakkerij van Johan en Theo Wolters. 

- Van Balveren had al heel lang een ‘rijwielhandel’ en destijds ook een busbedrijf.

- De ‘Olde Bond’ van Veenhuizen is als Welkoop in een fraai nieuw pand gevestigd.

-  De Regiobank staat op de plek van stoomhoutzagerij “De Volharding’ met erachter de holtplaats (zie ook bij november).

-  Rijnlandhaven op Harbershoek, waar vroeger hotel Harbers was. Afgebrand in 1980.

-  Willemsen. Automobiel betekent ‘zelf bewegend’. In wezen is dat nog altijd zo…

-  Creatieplein. De winkel annex postkantoor van Hoitink werd begin 20e eeuw een paar meter smaller gemaakt om de weg te kunnen verbreden.

-  Plus Peperkamp. In feite was het vroeger heel gewoon dat allerlei zaken aan huis werden verkocht: de melkboer kwam met zijn wagen, de slager en bakker hadden een mand op de fiets en de marskramer had heel wat in zijn mars.

-  Mijnen Media. Hier, voor de drogisterij van ‘de Dames van Ten Have’ was de weg erg smal. In de volksmond het Silvoldse ‘Nauw van Calais’…

 

Verantwoording:

Deze kalender is ontstaan vanuit een prettige en vruchtbare samenwerking tussen de diaconale werkgroep en ‘Old Sillevold’. Het 25-jarig jubileum van de heemkundige vereniging (in februari 2022) wordt ook gemarkeerd met deze uitgave.

Op de website van ‘Old Sillevold’ is een uitgebreidere toelichting te vinden, evenals veel meer foto’s, video’s en verhalen over Silvolde in vroeger tijden.

Bijvoorbeeld over de inmiddels verdwenen Heerlijkheid Lichtenberg, over kasteel de Schuijlenburg, het klooster St. Clara, Silvolde in de Tweede Wereldoorlog, over agrarische zaken en boerderijen. Er is op de website ook een link naar de uitgebreide Silvoldse encyclopedie ‘SilvoldepediA’, met veel wetenswaardigheden en prachtige verhalen.