Old Sillevold
Heemkundige Vereniging

De activiteiten worden de komende tijd korter van te voren gepland, dit met het oog op evt. invoering cq. verscherping van Corona-griep-maatregelen. Daarom op deze pagina geen halfjaarlijks overzicht.

U wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht.