Old Sillevold
Heemkundige Vereniging

Activiteiten 2024

 

Vrijdag 26 Januari
Jaarvergadering
met aansluitend een presentatie in het verenigings-gebouw van Willem Tell door Harry Massop thema; “Bodem, water en landschap rondom Silvolde” Aan de hand van grondboringen en kaartmateriaal wordt iets verteld over de opbouw van de (diepere) ondergrond, de vorm van het landschap en de afvoer van het water. Deze waren aanvankelijk sterk bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van het gebied voor bijv. landbouw, bosbouw etc. Meer recent is door ingrepen in o.a. de waterhuishouding het landschap minder bepalend voor de verschillende gebruiksvormen. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 22 februari in Zorgcentrum de Schuylenburgh.
Een filmavond.
 
Old Sillevold heeft een tijdje terug de originele smalfilm 'de bewoners en straten van Silvolde omstreeks 1965' in bezit gekregen. Er circuleerde al een tiental jaren wel een video van deze smalfilm door het dorp, door kopieën van kopieën werd de kwaliteit steeds slechter. Nu hebben een perfecte digitale kopie die we ook kunnen bewerken met ondertiteling en meer. De video bestaat uit 2 delen van ca 40 minuten en laat beelden zien van de bewoners en straten in Silvolde. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 27 maart bij zalencentrum ’t Molentje een lezing door Stef Beumer over De geschiedenis van Silvolde en de Rivierduinen en zijn natuur''.  Dhr. Beumer is al zijn hele leven geïnteresseerd in de geschiedenis van Silvolde en ook van zijn natuur, het wordt een boeiende avond. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 25 april.
Een dorpswandeling met een nazit.

Dit als vervolg op de lezing van 27 maart.
Aanvang 19.00 uur! vanaf café 't Molentje.