Old Sillevold
Heemkundige Vereniging

10 september     Open Monumenten Dag
                                dit jaar Megchelen en Huis Landfort

zaterdag a.s. niet ’s middags om half 5 maar al ‘s morgens om half 10 de uitreiking van de  monumentenprijs  bij Landfort. Dit wegens diverse, vooral organisatorische, redenen.

Monumentenkrant 2022              meer informatie over Megchelen
                              


28 september 
     Twee onderduikers in Silvolde.
A
anvang 19.30 uur, Lezing in de Sprank bij de prot. kerk
Toen Bernard Belterman in het najaar van 1944 met zijn fretje in de Wrange op zoek was naar konijnen vond hij een hol maar er zaten geen konijnen in. Er kwamen twee Russische ex-krijgsgevangenen tevoorschijn, die uit Duitsland gevlucht waren. Ze hadden samen met Eduard Mijnen uit Gaanderen de benen genomen om het naderende einde van de oorlog voor te zijn. Eduard had beide Russen in het bos verstopt. Bernard vond het geen goed idee, nu er binnenkort misschien sneeuw zou liggen en de kans op ontdekking groot zou zijn. Dus nam hij beide Russen 's nachts mee naar zijn huis in het centrum van Silvolde en verstopte ze op zolder. Ed Mijnen, de zoon van Eduard heeft het verhaal over de vlucht en het onderduiken ontrafeld en zal er vanavond over vertellen. Ook de behandeling van de Russische krijgsgevangenen bij terugkomst in eigen land komt aan de orde.


21 oktober
           Lezing over stamboomonderzoek
Aanvang 19.30 uur, Lezing in het schuttersgebouw van Willem Tell
Robert Keurntjes vertelt over stamboomonderzoek. Aan de hand van zijn eigen onderzoek naar zijn voorouders Keurntjes  waar hij allemaal tegenaan gelopen is en welke archieven hij heeft gebruikt en hoe je daarbij te werk gaat.


29 oktober
             Genealogische Dag,
Van 10.00 uur tot 16.00 uur  bij het schuttersgebouw van Willem Tell.
Je kunt zo binnenlopen voor meer informatie bij  het  stamboom-onderzoek, er zijn diverse deskundigen ook uit Duitsland die je verder kunnen helpen, iedereen is welkom, ook niet-leden.

Heeft u een speciaal verzoek laat ons dit vooraf weten dan kunnen we iets voorbereiden, sturen naar   info@oldsillevold.nl