H e e m k u n d i g e   v e r e n i g i n g

 

Activiteiten

2019

 

 

zaterdag
14 september


Open Monumentendag 2019

 Monumentenkrant 2019

maandag
14 oktober


Samenwerking tussen Silvolds Belang en Old Sillevold
Om 19.00 de jaarvergadering van Silvolds Belang
Om 20.00 een lezing archeologie

Begraven bij de St. Mauritiuskerk (Prot. Kerk) te Silvolde:
Een studie naar het menselijk skeletmateriaal, naar aanleiding van de opgravingen in oktober 2015.
door dr. Barbara Veselka,
physical anthropologist

Onderzoek naar menselijk skeletmateriaal kan bijzondere resultaten opleveren. Het kan ons informatie geven over het geslacht en de leeftijd van de begraven personen en een kijkje in het verleden bieden. In totaal werden de skeletresten van 24 individuen bekeken, waarbij kon worden vastgesteld dat alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd waren van beide geslachten. De meeste menselijke resten zullen uit de 17e en 18e eeuw komen, waarvan een pijpfacet in het gebit van een van de individuen getuige is. Bij het opgraven zijn ook individuen op een veel diepere laag aangetroffen zodat de indruk wordt gewekt dat hun datering laat-Middeleeuws is. Conform verwachting zijn ook enkele pathologische afwijkingen in het botmateriaal geconstateerd, zoals vitamine D-tekort zichtbaar als pathologische kromming van de onderbenen, die weer informatie kunnen bieden over de leefomstandigheden en het welzijn van de vroegere inwoners van Silvolde.dinsdag
19 november


Lezing: Denkend aan de gemeente Wisch;

Geschiedenissen en anekdotes door Bernard Dorrestijn.

Bernard was ruim 20 jaar werkzaam in het gemeentearchief en ook bijna even lang lid van de gemeentelijke Monumentencommissie. In die laatste kwaliteit mocht hij meewerken aan het opstellen van de monumentenbeschrijvingen alsmede de realisatie van de explicatieborden op de diverse Rijks-en Gemeentemonumenten en de uitgave van de Monumentengids Wisch, 2003.
De geschiedenis van de gemeente wordt gekenmerkt door de vele diepte- en hoogtepunten.


2020

 

 

woensdag
15 januari


Lezing:  Wat vertellen ons de Drone-beelden
De lezing gaat over wat we zien en ontdekken met drones.
Wat kunnen  we ermee? Samen met kaarten, video’s, foto’s en verhalen geven ze ons een kijk op vervlogen tijden door

André Tangelder.

 donderdag
13 februari


Jaarvergadering met aansluitend een video-interview met
Jan Tangelder (de Amerikaan)
Locatie:  Grandcafé De Schuylenburgh
aanvang: 19.30 uur


vrijdag
20 maart


Lezing:  IJssellinie   
https://www.ijssellinie.nl/
locatie: Verenigingsgebouw Willem Tell

aanvang: 19.30 uur

De IJssellinie was een uiterst geheime waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie, Het Rode Gevaar. Met het in werking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en vijf tot tien kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Er waren plannen voor evacuatie van de ruim 400.000 bewoners van de IJsselvallei bij wie het niet bekend was dat dit hen mogelijk te wachten stond.
 

zaterdag
4 april


Herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden

Programma volgt nog


woensdag
3 juni


Zomeractiviteit
bezoek aan Kenniscentrum Nelles
locatie: Oude Dinxperloseweg 74a, Silvolde
aanvang: 19.00 uur

De belangstelling voor voedsel uit de eigen omgeving neemt toe. Local Food staat in de belangstelling en is een trend wereldwijd. Maar kennis over wat dit is , het belang ervan en de meerwaarde voor mensen en regio zelf is onderbelicht of uit beeld verdwenen. Met Kenniscentrum Nelles bundelen we kennis en ervaringen hierover. De wereld achter ons eten is complex, uitdagend en gaat verder dan sec aandacht voor streekproducten. Met Kenniscentrum Nelles willen we kennis, visies en de praktijk over Local Food ontdekken, ontwikkelen en delen.
Dit alles onder het motto; He’w Zelf, Ku’w Zelf, Doe’w Zelf!