Old Sillevold
Heemkundige Vereniging

Activiteiten

donderdag 16 februari 2023:

Leden-jaarvergadering locatie 'Lokaal 5'
dit is de vroegere Jacinta  Kleuterschool bij de pastorie
aanvang 19.30 uur.
Na de vergadering laten we een video zien van een interview met Bernard Dorrestijn uit 2010.

woensdag 22 maart:

Struikeldrempel leggen en een expositie met een lezing.
De middag begint om 15.00 uur bij de Roode Leeuw in Terborg.
vanaf 15.30 wandelen we naar Silvoldseweg 22 a (10 minuten) voor de onthulling van de Struikeldrempel. Vanaf ca 16.00 uur gaan we via de nieuwe begraafplaats naar de Jodenberg bij villa Kalf.
Vervolgens wandelen we nog naar de Struikelstenen aan de Hoofdstraat -Doetinchemseweg. Einde ca 17.30 uur.

's avonds is in de RK kerk te Terborg een expositie en een lezing met de titel 'Het verdwenen Joodse leven in Terborg en Silvolde', de kerk is geopend vanaf 18.30 uur, de lezing begint om 19.30 uur.
In de weekbladen wordt ook nog e.e.a. vermeld.

 

april:

Excursie naar Huis Landfort te Megchelen
Men zal zich van te voren moeten opgeven,

mei / juni

Struikelstenen leggen op de Heuvelstraat 
Samenkomst in de Protestantse kerk, nazit in het Willem Tell gebouw. Details volgen nog.