H e e m k u n d i g e   V e r e n i g i n g

De tekst van de publicaties van Old Sillevold wordt gemaakt
door onze (bestuurs)leden in samenwerking met derden.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal uit ons archief.
Voor zover wij weten zijn er geen belanghebbenden
die het eigendomsrecht van deze foto's bezitten.

Indien u van mening bent dat deze website toch informatie bevat
waarvan uw het intellectueel eigendom bezit,
neem dan contact op met onze secretaris.

 

Privacybeleid